Opisz efekt cieplarniany i mechanizm powstawania dziury ozonowej
Np. ocenia się, że wzrost ilości absorbujących pyłów zawieszonych (sadzy) w atmosferze, bez żadnej innej zmiany, spowoduje wzrost temperatury ziemi.Efekt cieplarniany i dziura ozonowa.. Tworzenie się i rozpad O 3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O 2).Zapobieganie powstawaniu i powiększaniu się dziury ozonowej powinniśmy zacząć od nas samych i naszego najbliższego otoczenia.. Ozon reaguje z atomami chloru i rozpada się na zwykły tlen dwuatomowy.Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.. Zanieczyszczenia powietrza.. Tworzenie się i rozpad O3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.. Zmniejszenie koncentracji ozonu w ozonosferze jest nazywane dziurą ozonową.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku .Dziura ozonowa to zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze (część stratosfery o podwyższonej ilości ozonu).. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.. dziura ozonowa-zjawisko spadku stężenia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej.Efekt cieplarniany - to zjawisko stopniowego podnoszenia się temperatury na naszej planecie..

Jak zapobiec powiększaniu dziury ozonowej?

POWSTAWANIE DZIURY OZONOWEJ.. Jednocześnie promienie słoneczne oddziałują na przedostające się do atmosfery freony i rozkładają je na chlor, węgiel i fluor.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. Kwaśne opady powstają, gdy powietrze zanieczyszczone tlenkami siarki i azotu, łącząc się z wodą lub parą wodną zawartą w powietrzu, opadnie z deszczem albo śniegiem na ziemię.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O 2 ).Dziura ozonowa to problem, o którym głośno było w latach osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych XX wieku.. Stoją za tym związki chemiczne uwalniane do atmosfery, które nazywamy freonami.Efekt cieplarniany i Dziura ozonowa Efekt cieplarniany powstał jako próba opisu procesów związanych ze wzrostem temperatury na powierzchni ziemi.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru..

Dziura ozonowa i efekt cieplarniany.

Ozon stratosferyczny powstaje na skutek działania promieni UV na cząsteczki tlenu.. Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.. Inne gazy cieplarniane również mają w tym procesie duży udział, szczególnie dwutlenek węgla emitowany w ogromnych ilościach.3 Powstawanie dziury ozonowej Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.. Stosowane w zamrażarkach, gaśnicach, jak również do produkcji mebli, oraz piankowych tworzyw sztucznych używanych do pakowania.W powstawaniu efektu cieplarnianego najważniejszą rolę odgrywa dwutlenek węgla, którego udział wynosi 50%.. Poza tym może on zachodzić wszędzie tam, gdzie ciało niebieskie otacza atmosfera.. Polega on na podwyższeniutemperatury powietrza na Ziemi.. Stwórz ściągę .. Procesy te zachodzą i zachodziły w atmosferze zawsze i wiążą się z pochłanianiem ciepła przez niektóre składniki powietrza.Mechanizm efektu cieplarnianego jest złożony, jednak w pewnym uproszczeniu można go przedstawić w następujący sposób: Promieniowanie słoneczne docierające w okolice Ziemi napotyka na swej drodze górne warstwy atmosfery ziemskiej, które pochłaniają lub odbijają pewną jego część - większość fal z zakresu ultrafioletu (UV - promieniowanie krótkofalowe).Wbrew pozorom, dziura ozonowa jest dużo poważniejszym problemem niż może nam się wydawać..

Poza gazami cieplarnianymi istnieją inne mechanizmy zmian globalnej temperatury.

Światbez efektu cieplarnianego byłbybardzo .Dziura ozonowa zjawisko spadku stężenia ozonu (O 3) w stratosferze atmosfery ziemskiej.Występuje głównie w obszarach podbiegunowych.. Temperatura ziemskiej atmosfery rośnie nie tylko przez emisję freonów.. Gdyby nie istniała atmosfera i jej właściwości wywołujące efekt cieplarniany, średnia temperatura powietrza na naszym globie nie wynosiłabyok.. Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca.Powstawanie dziury ozonowej.. • Dziura ozonowa • Kwaśne deszcze • Efekt cieplarniany Dziura ozonowa Oprócz światła widzialnego, Słońce wytwarza, m.in. niewidoczne dla oka ludzkiego promieniowanie ultrafioletowe (zwane też nadfioletowym).Przyczyny powstawania dziury ozonowej: - Przedostające się do atmosfery w wyniku gospodarczej działalności człowieka, zwłaszcza freony i halony.. W przypadku .Efekt cieplarniany - zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane (w porównaniu z sytuacją, w której gazów cieplarnianych by nie było)..

Mechanizm powstawania efektu cieplarnianego przedstawiłem na zamieszczonym obok schemacie.

Tak wysoki udział CO 2 w efekcie cieplarnianym, mimo najmniejszej efektywności pochłaniania promieniowania podczerwonego jest możliwy dzięki jego wysokiej zawartości w atmosferze - ok. 0,03% (zaw.. Zmiany powodujące wzrost nasilenia efektu cieplarnianego są główną przyczyną obserwowanego na Ziemi globalnego ocieplenia.. Ciało niebieskie pozbawione atmosfery (np.Powstawanie dziury ozonowej na większą skalę obserwuje się od lat osiemdziesiątych, występuje ona przede wszystkim nad obszarem Antarktydy, w okolicy bieguna południowego.. Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.. Promieniowanie UV .Jacek1605 Efekt cieplarniany jest naturalnym zjawiskiem istniejącym wraz z atmosferą w obecnej formie od co najmniej 2,2 miliarda lat.. Naturalna zawartość ozonu zmienia się z szerokością geograficzną, dlatego trudno jest podać uniwersalną .Zadanie: wyjaśnij czym są i w jaki sposób powstają dziura ozonowa,smog,kwaśne deszcze,efekt cieplarniany Rozwiązanie: kwasny deszcz to szkodliwa mieszanina deszczu lub sniegu i zanieczyszczen chemicznych takich jakDziura ozonowa jest najmniejsza od jej odkrycia.. To współczesne globalne ocieplenie powstałe około 250 lat temu jako rosnąca w atmosferze nadwyżka gazów cieplarnianych antropogenicznego pochodzenia (przemysł, transport, rolnictwo, budownictwo mieszkalne) powoduje niebezpieczne ocieplanie klimatu, w .Dziura ozonowa - zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.. objętościowa).. Naturalna zawartość ozonu zmienia się z szerokością geograficzną, dlatego trudno jest podać uniwersalną wartość stężenia granicznego, które określa pojawienie się dziury ozonowej.. +15°C, lecz -18,9°C.. Za jej powstawanie odpowiedzialny jest proces niszczenia ozonu w stratosferze.. Niekiedy, choć rzadko, zamiennie używa się również terminu „efekt szklarniowy", a to ze względu .Powiększanie się dziury ozonowej powoduje większe promieniowanie promieni UV-B, które z kolei zwiększają ryzyko raka skóry, zaćmy i osłabionego układu odpornościowego.. To nie znaczy, że "ktoś ją sobie wymyślił"Przydatność 65% Zanieczyszczenia powietrza (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwasne deszcze).. Rola dwutlenku węgla w efekcie cieplarnianym wciąż wzrasta .Ich najgroźniejszymi skutkami są: kwaśne opady, nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, smog, pyły, zanieczyszczenie gleby i wody.. Robiąc zakupy w sklepach drogeryjnych i chemicznych powinniśmy być świadomi tego co kupujemy i unikać produktów zawierających związki freonowe tak szkodliwe dla naszego środowiska.Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym, spowodowanym występowaniematmosfery ziemskiej..Komentarze

Brak komentarzy.