Napisz wzory soli o podanych nazwach
:) 2017-03-19 18:22:34; Podaj Nazwy .napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Napisz list treść: chcesz wraz z drużyną wsiąźć w turnieju piłki siatkowej.. Na pewno będzie strzałka.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelkę dotyczącą soli.. Utwórz z podanych w tabeli jonów wzory sumaryczne trzech nierozpuszczalnych w wodzie soli i napisz ich nazwy.. a) azotan(III) amonu b) diwodorofosforan(V) magnezu c) siarczek wapnia .Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) siarczek magnezu b) węglan żelaza(III) c) siarczan(VI) miedzi(I)Napisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b): a) KI - jodek potasu ZnBr₂ - bromek cynku AlCl₃ - chlorek glinu NaF - fluorek sodu CuCO₃ - węglan miedzi(II)napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach W imieniu swojej klasy zwroc się do dyryktora szkoły z prosba o pozwolenie na zorganizowanie dyskoteki.Napisz jakie atrakcje moglibyscie zpewnic w ramach wspolenj zabawy.Wzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Evi 25.3.2010 (21:22) Oblicz wartościowość pierwiastków w następujących kwasach i podaj nazwy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: monikak6 6.4.2010 (17:03) Ułóż równania reakcji podanych tlenków z wodą lub zaznacz, że reakcja Przedmiot .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Napisz wzory soli o podanych nazwach.

fosforan (V) cynku, siarczan (VI) wapnia, siarczek litu, fluorek wapnia, bromek sodu, chlorek żelaza (III), siarczan (IV) sodu, chlorek miedzi (I), węglan baru, siarczan (VI) amonu, azotan (V) miedzi (II), fosforan (V) potasu, jodek ołowiu (II) 2. Podaj nazwy soli o podanych wzorach.napisz wzory soli o podanych nazwach : azotan5 żelaza3 ,siarczan4 cynku,węglan potasu,fosforan5 sodu,jodek magnezu,siarczan6 srebra1 To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać .. a) chlorek wapnia - woda (1/6) b) chlorek wodorotlenek magnezu c) wodorosiarczan(VI) wapnia.. Zobacz rozwiązanie.. 1 ocena Najlepsza odp: 100% .Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH)Napisz wzory sumaryczne soli:siarczan (VI)litu,siarczan (VI)sodu,siarczan (VI)potasu,siarczan (VI)magnezu,siarczan (VI)wapnia,siarczan (VI)strontu,siarczan (VI)baru,siarczan (VI)żelaza (II),siarczan (VI)żelaza (III),siarczan (VI)miedzi (I),siarczan (VI)miedzi (II),sia - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. HNO3 → Ca(NO3)2Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: a) chlorek chromu(III) b) siarczek srebra(I) c) tlenek manganu(IV) d) jodek ołowiu(II) e) bromek miedzi(I) a) CrCl 3 b) Ag 2 S c) MnO 2 d) PbJ 2 e) CuBrJedną z popularniejszych soli kwasu azotowego(V) jest azotan(V) sodu (nitratyn) o wzorze NaNO 3, zwany również zwyczajowo saletrą sodową lub saletrą chilijską..

:)Napisz wzory soli o podanych nazwach.

Rozwiązanie - Uzupełnij tabelkę dotyczącą soli.. Wzory sumaryczne, strukturalne, nazewnictwo soli.. .Nazwa systematyczna soli Wzór sumaryczny soli siarczek srebra(I) węglan żelaza(II) azotan(V) potasu fosforan(V) żelaza(III) chlorek baru siarczan(VI) glinu jodek sodu siarczan(IV) amonu siarczan(VI) wapniaZadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli a węglan żelaza Rozwiązanie:napisz wzory sumaryczne soli a węglan żelaza ii feco3 b chlorek cynku zncl2 c azotan iii magnezu mg no3 2 d siarczek wapnia cas 2 napisz reakcje dysocjacji dla a caso3 gt ca 2 so3 2 b nano3 gt na no3 c pbs gt pb 2 s 2 3 czy wszystkie sole rozpuszczają sie w wodzie podaj 2 przykłady soli rozpuszczalnych w wodzie nie .Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:1. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych.. 2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:00Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem..

2012-02-18 21:13:55; Podaj nazwy soli o podanych wzorach.

505Ustaliliśmy zatem, że wzór soli o nazwie azotan(V) wapnia to Ca(NO3)2.. Nauki.Podaj nazwy związków o wzorach: 2011-06-11 10:40:38; Podaj wartościowość metalu w podanych wzorach soli.. bardzo pilne !Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli?. Zamknij ) Zadanie ID:1342.. Ustal wzór sumaryczny monohydroksylowego alkoholu alifatycznego, jeżeli1.. Zaczynamy zatem pisanie równania reakcji otrzymywania tej soli.. 2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli?. 2009-11-17 18:05:37; Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. Ta sól pochodzi od kwasu HNO3.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny.. Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny.. Saletra chilijska powstaje w formie naturalnej zwykle w klimacie suchym i gorącym, prawdopodobnie na skutek różnego rodzaju procesów biochemicznych zachodzących z udziałem .Napisz wzory półstrukturalne związków chemicznych o podanych nazwach systematycznych..

Określ rzędowość alkoholi o podanych wzorach półstrukturalnych.

Zadania z chemii.. Napisz list do dyrektora Klubu Sportowego "Radość"- z prośbą o przesłanie szczegółowych warunków udziałów w turnieju.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: napisz nazwy soli: FeCO3, Sn(NO3)4, AlPO4, Fe2(CO3)3, Al2(SO4)3, Pb3(PO4)3, CaSO4, MgSO3, Pb(NO3)2, SnCl2, CuSO4, K2CO3.. a) b) _____ Zadanie 3.. I na pewno ma powstać Ca(NO3)2.. BeS siarczek berylu CaBr2 bromek wapnia NaF fluorek sodu Cr2O3 tlenek chromu(III) PbS2 siarczek ołowiu(IV) FeBr3 bromek żelaza(III) Mn2O7 tlenek .Napisz wzory półstrukturalne alkoholi polihydroksylowych o podanych nazwach systematycznych.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Zadanie: 1 przedstaw w zapisie cząsteczkowym cztery sposoby otrzymywania soli o podanych wzorach caco3 ca3 po4 2 2 uzupełnij równania reakcji Rozwiązanie: 1 przedstaw w zapisie cząsteczkowym cztery sposoby otrzymywania soli o podanych wzorach caco3napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Napisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne..Komentarze

Brak komentarzy.