Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach systematycznych
Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a)Fel2 b)Al2(CO3)3 c)Sn(NO3)2 d) CrPO4 d)Ag2SO4 f)MnSO… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.2H 2 O - chlorek miedzi (II)-woda (1/2) NaNO 2 - azotan (III) sodu.. Zadanie jest zamknięte.. Np. nazwa systematyczna MgSO4 * 7 H2O to siarczan (VI) magnezu siedmiowodny, a zwyczajowa to sól gorzka.. Fe2S3, siarczek żelaza (III) NH4NO3, azotan(V) amonu Cu2S, siarczek miedzi(II) FeCl2, chlorek żelaza (II) AlCl3, chlorek glinu Na2SO4, siarczan(VI) sodu NaF, fluorek sodu K2SO3, siarczan(IV) potasu MgCO3 węglan ,magnezu NaNO2, azotan(III) sodu CrI3, jodek chromu(III) Na3PO4 fosforan(V) sodu , CrCl3, chlorek chromu(III) Zn(NO3)2, azotan(V) cynku MgBr2 bromek magnezu 3.Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3(PO4)2 napisz wzoru soli chlorek żelaza (II) siarczek potasu węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu azotan 5 glinuPodaj nazwy soli o podanych wzorach.. a) Fel2 b) Al2(CO3)3 c) Sn(NO3)2 d) CrPO4 e) AgSO4 f ) MnSO3 g) CuS h) HgCl2 Zgłoś nadużycie.. Home.Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Zadanie: 1 przedstaw w zapisie cząsteczkowym cztery sposoby otrzymywania soli o podanych wzorach caco3 ca3 po4 2 2 uzupełnij równania reakcji Rozwiązanie: 1 przedstaw w zapisie cząsteczkowym cztery sposoby otrzymywania soli o podanych wzorach caco3Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne..

Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach.

1 kwas siarkowy(VI) a produkcja luster 2 wodorotlenek sodu b elektrolit w akumulatorach ołowiowych 3 azotan(V) .napisz wzory sumaryczne podanych soli 2008-09-15 19:14:33 Wzory sumaryczne następujących soli 2009-08-07 15:26:43 Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:316) Wzory i nazwy soli - zadania do rozwiązania z zeszytu ćwiczeń: Zad.. Wzory sumaryczne, strukturalne, nazewnictwo soli.. 240Azotan sodu (nazwa Stocka: azotan(V) sodu, nazwy zwyczajowe: saletra sodowa, saletra chilijska), NaNO 3 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy azotanów, sól kwasu azotowego i sodu.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelę dotyczącą soli.. Najlepsze rozwiązanie.. 2009-11-17 18:05:37 Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. PbSO 3 - siarczan(IV) ołowiu.. Sposoby klasyfikacji kwasów.. Język polski.. Zadania z chemii.. Jesteś tutaj: Home.. CaCO 3 - węglan wapnia.. Zadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)🎓 Nazwa Wzór sumaryczny : Tlenek sodu Odpowiedź na zadanie z Chemia w zadaniach i przykładach.. Tradycyjne określenie „saletra" pochodzi z łac. sal petrae - sól skalna.WSTĘP Kwasy karboksylowe to związki organiczne o wzorze ogólnym R-COOH, przy czym -COOH to grupa karboksylowa, a R-COO to reszta kwasowa..

CO2 - tlenek węgla (IV)Podaj nazwy soli o podanych wzorach.

- Zapytaj.onet.pl -.. 3 str. 34Podaj pęłną nazwę systematyczną związków o wzorze sumarycznym: 2010-02-01 15:47:12 Podacie nazwy zwiazków izomerów o wzorze sumarycznym c6h14?. bardzo pilne !. Metody otrzymywania kwasów.odpowiedział (a) 12.01.2013 o 17:43.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. Nazwa systematyczna to nazwa prawidłowa, zalecana przez IUPAC, nie będąca nazwą zwyczajową, okolicznościową, wynikającą z właściwości lub nazwą minerału.. CuCO 3 - węglan miedzi(II).. Szeroko rozpowszechnione w przyrodzie.. 4. kwas azotowy (V) chlorki siarczki kwas fosforowy (V) siarczany (IV) H. 2.. Dysocjują w wodzie, w reakcji z wodorotlenkami tworzą sole, z alkoholami i fenolami - estry.. Wzór sumaryczny kwasu Nazwa systematyczna kwasu Wartościowość reszty kwasowej Nazwa systematyczna soli kwasu H. 2..

Lektury; Jak napisać ... Nazwy systematyczne wybranych kwasów.

Praca znajduje się w załączniku Przydatność 50 % WzoryKartkówka z nazewnictwa soli.. Przynajmniej te: KWASY TLENOWE (każdy ma „O", czyli tlen we wzorze…): Tylko trzeba umieć kwasy.. Nazwy soli kwasów beztlenowych przyjmują końcówkę -EK.Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH)wzory strukturalne i nazwy systematyczne soli - rozwiązanie zadania.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelę dotyczącą soli.. 2 0. ewka13 22.2.2011 (22:22)Zadanie: zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan Rozwiązanie: zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan miedzi ii.. jodek ołowiu(II) - PbI 2. azotan(V) cynku - Zn(NO 3) 2. siarczan(IV) glinu - Al 2 (SO .Rozwiązanie - Uzupełnij tabelę dotyczącą soli.. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej.. 2012-05-22 18:16:56 Napisz reakcję hydrogenacji katalitycznej pirymidyny, gdzie powstaje piperydyna o wzorze sumarycznym C5H11N 2016-05-03 00:23:25c) Sn (NO 3) 2 - azotan (V) cyny (II) d) CrPO 4 - ortofosforan (V) chromu (III) e) Ag 2 SO 4 - siarczan (VI) srebra (I) f) MnSO 3 - siarczan (IV) manganu (II) g) CuS - siarczek miedzi (II) h) HgCl 2 - chlorek rtęci (II)Napisz nazwy soli i wzory soli..

Podaj wzór alka­ nu i wzory chlorków alkilowych oraz ich nazwy systematyczne.

Nazwa systematyczna: Wzór: Wartościowość .Alkan o wzorze sumarycznym C 6 H 14 można otrzymać przez redukcję (Zn + H+) z pięciu różnych chlorków alkilowych (C 6 H 13C1).. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Podaj nazwy związków o wzorach: 2011-06-11 10:40:38 Podaj wartościowość metalu w podanych wzorach soli .. Uzupełnij tabelę.. NaF - fluorek sodu.. W słownictwie systematycznym nazwy jednokarboksylowych kwasów tworzy się od nazw węglowodorów o tej samej .Wzory sumaryczne kwasów H 2 SO 4 - kwas siarkowy VI H 2 SO 3 - kwas siarkowy IV HCN- kwas cyjanowodorowy H 2 S - kwas siarkowodorowy HNO 2 - kwas azotowy III HNO 3 - kwas azotowy V H 3 PO 3 - kwas fosforowy III H 3 PO 4 - kwas fosforowy V H 2 CO 3 - kwas węglowy HCl - kwas chlorowodorowy HI - kwas jodowodorowy HBr - kwas bromowodorowy HF - kwas fluorowodorowy.Komentarze

Brak komentarzy.