Napisz genotyp matki która ma grupę krwi a i jest heterozygotą
Matka, jako heterozygota- IAi- wytworzy dwa rodzaje komórek jajowych: IA; i Ojciec, jako heterozygota .2)Jeśli matka ma grupę krwi B i jest heterozygotą a dziecko ma grupę krwi AB, to określ jakiej grupy krwi nie może mieć ojciec.. 🎓 Jeżeli matka ma grupę krwi A i jest heterozygotą, a dziecko ma grupę krwi 0 to jakiej grupy krwi nie może mieć ojciec - Pytania i odpowiedzi - Biologia .. I A i - genotyp matki.. Gdy matka ma krew z czynnikiem Rh(-), a ojciec Rh(+), jeśli dziecko .Konflikt serologiczny u kotów występuje tylko wtedy, gdy kociak ma grupę krwi A.. 2011-10-02 14:10:03Jeżelli matka ma grupę krwi B i jest heterozygotą, a dziecko ma grupę krwi O to jakiej grupy krwi NIE może mieć ojciec dziecka?. Mówiąc o krwi warto pamiętać o tzw. grupach krwi, które mają istotne znacznie w takich sytuacjach, jak transfuzja krwi i przeszczepy narządów.Zadanie: matka ma grupę krwi a i jest heterozygotą ,ojciec ma grupę krwi b i również jest heterozygotą jakie jest prawdopodobieństwo ,że ich dziecko będzie Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.ii - genotyp dziecka.. Zadanie 3 IA i0 IB i0 IAIB i0IB IAi0 i0i0 P = 1/4 * 1/4 * 1/4 * 1/4 = (1/4)4 = 1/256 Odpowiedź: Prawdopodobieństwo opisanego zdarzenia wynosi 1/256.Jakie są ich genotypy?, Co to jest homozygota i jakie są jej rodzaje?, Na której parze chromosomów zapisana jest płeć człowieka?, Wymień Choroby chromosomalne., Sprawdź jaką grupę krwi może mieć dziecko, jeśli matka ma grupę krwi AB, a ojciec grupę krwi A i jest heterozygotą., Co to jest komórka haploidalna?, Gdzie zapisane ..

Grupę krwi AB warunkuje tylko jeden genotyp: IAIB.

Matka IBi (grupa B) dziecko ii (grupa 0 ) Ojciec dziecka musi mieć grupę krwi gdzie możliwe jest występowanie w genotypie allelu (i).Analizując genotyp grup krwi czwórki dzieci, dochodzimy do wniosku, że te cztery grupy krwi A, B, AB i 0 mogli przekazać dzieciom tylko rodzice heterozygotyczni (matka z grupą krwi A ma genotyp IAi, a ojciec z grupą B ma genotyp IBi).. 4) Zaznacz genotypy grupy Krwi A. a) I A I A b) I A i c) i i 5) Zaznacz czynniki mutagenne.Grupa krwi: układ Rh.. Swój genotyp mają rośliny, zwierzęta i niektóre choroby.Wiemy jednak, że jego matka miała grupę krwi 0 (ii) a więc musiała mu przekazać allel i.. Naukowcy od lat badają zależności między grupą krwi, a stanem zdrowia pacjentów.. Dziedziczenie grup krwi określa się jako kodominację, heterozygota posiada jednocześnie .Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: 1) Podaj możliwe genotypy oraz fenotypy dzieci, rodziców matka gr.krwi B ojciec gr.krwi A. a) oboje rodzice są homozygotami b) oboje rodzice są heterozygotami c) ojciec homozygota matka heterozygota d) matka homozygota ojciec heterozygota.Krew jest płynną tkanką łączną, krążącą w naczyniach krwionośnych..

Stąd wynika, że ojciec dziecka ma genotyp IB i.

Okazuje się, że osoby z określoną grupą krwi są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia niektórych .W przypadku przetoczenia krwi z antygenami, których pacjent nie ma występuje groźna reakcja poprzetoczeniowa.. Grupa krwi A wystąpi, jeśli kotkę z grupą B pokryjemy kocurem z grupą krwi A.. Można go określić za pomocą badań genetycznych.. Ojciec ma grupę krwi BRH- Czy możliwe jest urodzenie się dziecka z tego związku o grupie krwi ORH+ ( ojciec jest homozygotą dominującą pod względem grupy krwi ( ABO ) )37 proc. z nas ma grupę krwi 0 (31 proc. 0Rh+, 6 proc. 0 Rh-).. genotypy dziecka mogą być takie: IAIB, IBi0, IAi0, i0i0, gdzie wszędzie prawdopodobieństwo wynosi 25% fenotypy dziecka: grupa krwi AB, B, A, 0 (25% szans)Matka ma grupę krwi A, ojciec B (rodzice są heterozygotami).. Jest to druga najczęściej występująca grupa krwi.. Zasadniczo wyróżniamy cztery typy grupy krwi: A, B, AB i 0.. Grupa krwi 0: ii (tu kodowany jest niefunkcjonalny allel, nie jest przyłączany żaden cukier do glikoproteiny i stąd 0)..

I B i - genotyp matki (musi być heterygotą, aby móc przekazać dziecku allel i).

Układ Rh.. 3)Kobieta zdrowa, której ojciec był hemofilikiem ma dziecko ze zdrowym mężczyzną .Przedstaw genotypy wszystkich osób oraz określ prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u potomstwa.Grupę krwi A warunkują genotypy: IAIA lub IAi.. Oprócz antygenów A i B dość duże znaczenie ma również antygen D. Odp uzasadnij krzyżówką genetyczną.. Potomstwo mężczyzny będącego heterozygotą o grupie krwi Rh+ i kobiety o grupie krwi Rh- może mieć grupy krwi Rh+ lub Rh-.Grupa krwi to nasz spadek po przodkach.. Jeżeli ktoś ma w swojej krwi antygen D określany jest jako Rh-dodatni.a) Pierwsze prawo Mendla b) Kiedy organizm wytwarza gamety, każda gameta otrzymuje tylko jedną kopię genu, która jest przydzielana losowo.. 2013-02-08 18:59:20; Matka ma grupe Krwi A (homozygota),Ojciec grupe B(heterozygota).. Oprócz antygenów A i B, duże znaczenie ma też antygen D, który określa czynnik Rh+ lub Rh-..

c) Kiedy modyfikuje gamety, każda gameta otrzymuje tylko jedną kopię genu, która jest próbana losowo.

Grupa krwi B: IBIB lub IBi.. Gdy dochodzi do konfliktu serologicznego, organizm przyszłej mamy traktuje .Odpowiednio osoby, które posiadają genotyp Rh+Rh+ lub Rh+Rh-, mają na powierzchni erytrocytów czynnik Rh (antygen D), a u osób o genotypie Rh‑Rh- on nie występuje.. Co wyróżnia tę liczną populację od pozostałych osób?. Nie jest to pytanie, na które łatwo odpowiedzieć.. Bardzo często jest mylony z genomem, który stanowi materiał genetyczny w danym zespole chromosomów.. 2) Jakiej grupy krwi nie może mieć ojciec, jeśli matka ma grupę krwi AB, a dziecko grupę krwi B. Genotyp matki:Co to jest homozygota i heterozygota (dziedziczenie cech) ?. Trzeba wziąć pod uwagę przy takich przewidywaniach zarówno Rh krwi obojga rodziców, jak i grupę krwi układu AB0 .Genotyp jest zestawem posiadanych alleli danego genu, które warunkują cechy dziedziczne.. ii - genotyp dziecka .. którzy w XIX wieku walczyli o niepodległość Polski.Matka skoro jest heterozygotą ma grupę IAi0, ojciec również heterozygota IBi0.. P: Matka: G: , Ojciec: , W pokoleniu F1 jest dziecko z grupą krwi 0 ()- tak więc prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z taką grupą krwi wynosi 25%.. Kilkadziesiąt lat temu zbadano, że w osoczu krwi można stwierdzić obecność przeciwciał przeciwko .Zadanie 1 Matka ma grupę krwi BRH+ i jest podwójną heterozygotą pod względem tych cech.. Matka dziecka ma grupę A a jej ojciec B. Aby taka sytuacja była możliwa ojciec musi być heterozygotą (IB i) tak aby móc córce przekazać allel i, który w połączeniu z allelem IA od matki da .Jedno z rodziców ma grupę krwi A, drugie B. Oboje są heterozygotami.. Wszystkie kocięta będą zagrożone konfliktem serologicznym, jeśli kocur jest homozygotą AA, ponieważ kociak otrzyma od matki gen b, ale od ojca gen na A, który jest .Jaką grupę krwi będzie miało dziecko?. Zapewnia komunikację pomiędzy różnymi układami organizmu, a także umożliwia transport tlenu i innych substancji.. O jakiej grupie krwi potomstwa nie mogą się spodziewać?. Jeżeli ktoś ma antygen D (aż 85% ludzi ma) oznacza to, że jest Rh dodatni, czyli Rh+, a jeśli nie ma - jest Rh ujemny, czyli Rh-.Allele danego genu mogą być dominujące albo recesywne.. Grupa krwi AB może zostać uniwersalnym biorcą.. Dlatego należy przetaczać krew tej samej grupy w zakresie ABO.. W niewielu przypadkach można przewidzieć grupę krwi dziecka ze stuprocentową pewnością, na razie jednak w większości przypadków grupa krwi dziecka to kilka możliwości..Komentarze

Brak komentarzy.