Opisz ustrój polityczny aten i sparty

opisz ustrój polityczny aten i sparty.pdf

Ustrój starożytnych Aten ewoluował od monarchii, przez arystokrację i tyranię, do demokracji.W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charakterze militarnym.. Dynamiczny rozwój tego obszaru nastąpił w X wieku p.n.e. powstały stałe osady, które utworzyły polis.Rolę podstawowego politycznego organu przejęło teraz zgromadzenie ludowe.. Główna jednostką podziału społeczeństwa stał się ród.. 2010-12-07 19:26:38Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e.. Dzieje państwa spartańskiego sięgają początków I tysiąclecia p.n.e. Mieszkańcy 5 niedużych osad położonych w dolinie rzeki Euratos połączyli się tworząc jedną Polis-Spartę.Ustrój polityczny Sparty i Aten - podobieństwa 2011-01-11 21:14:40 Co myślisz o tym fikcyjnym ustroju politycznym ?. Dzieje państwa spartańskiego sięgają początków I tysiąclecia p.n.e. Mieszkańcy 5 niedużych osad położonych w dolinie rzeki Euratos połączyli się tworząc jedną Polis-Spartę.Ateny i Sparta były najpotężniejszymi polis greckimi.. Stanowi ona wielką pochwałę państwa ateńskiego i jego ustroju.Podobieństwa i różnice występujące między ustrojami politycznymi starożytnych Aten i Sparty: Ustrój starożytnych Aten ewoluował od monarchii, przez arystokrację i tyranię, do demokracji..

... Ustrój polityczny Sparty, przekł.

W ten sposób wytworzyła się oligarchia.Ustrój polityczny i społeczny w Starożytnej Grecji - cz. III - Ateny.. 2008-12-14 15:09:48; opisz różnice w ustroju politycznym starozytnych Aten i Sparty.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Ustrój polityczny Aten i Sparty.. Pod względem społecznym mieszkańcy Sparty dzielili się na trzy grupy.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Quizy ; Kategorie .. 'jednakowi') - wojownicy, pełnia praw politycznych, 2) periojkowie - wolni rzemieślnicy i rolnicy, bez praw politycznych, 3) heloci - niewolna ludność, przypisana do działek ziemi przydzielonych Spartiatom.Jaki jest ustrój polityczny Sparty i Aten?. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności.Historycy uznają Peryklesa za twórcę potęgi Aten.. ; Zarówno w oligarchii jak i demokracji obywatele posiadali określone prawa.Rekrutowali się głównie z dotychczasowej arystokracji.. Działki gruntów mieli nieliczni możnowładcy.. Państwo spartańskie powstało w wyniku podboju.. Wedle tradycji Ateny powstały na drodze synojkizmu, którego inicjatorem był mityczny Tezeusz.Ustrój polityczny Aten i Sparty - analiza porównawcza..

Ateny - system polityczny.

Taki ustrój nie zmieniał się przez 400 lat, aż do czasu, kiedy nastąpiły zmiany społeczne.. Kilkadziesiąt rodów (około 30) tworzyło fratrię.. Sparta jako jedyna w Grecji zachowała instytucję monarchii - panowało w niej dwóch królów jednocześnie.. Za wyjątkiem urzędu strategów - wojskowych dowódców, wszystkie pozostałe urzędy obsadzane były drogą losowania.. Historyk Tukidydes zapisał wygłoszoną w 431 r. p.n.e. sławną mowę Peryklesa ku czci poległych w czasie wojny między Atenami a Spartą.. Należy zaznaczyć, że w Atenach przemiany ustrojowe były gwałtowne, jeden typ ustroju następował po drugim, natomiast ustrój Sparty łączył w sobie elementy monarchii .Ustrój Sparty; - Określony przez prawodawcę Likurga (IX/VII w pne) - Na czele państwa 2 królowie (urząd dziedziczny, pełnili funkcje kapłańskie, dowodzili armią).. Z biegiem czasu władza królów jednak osłabła i w ich rękach pozostały tylko funkcje religijne.Ustrój polityczny Sparty (gr.. Na początku Ateny były monarchią , a na ich czele stał król.. 2008-12-14 15:09:48 Opisz ustruj polityczny Sparty 2012-11-15 15:21:48 jaki był ustrój sparty ?. Traktat został odnaleziony na papirusie P .Ustrój państwowy Sparty i innych miast doryckich izolował Spartan od innych greckich miast (cudzoziemców wypędzano z państwa)..

Każde z nich różnił ustrój polityczny i społeczny.

Znalazło to swoje odzwierciedlenie w strukturze społecznej i ustroju politycznym.. Spis treści 1 DatacjaSpołeczeństwo Sparty dzieliło się na trzy kategorie: 1) Spartiaci (gr.. - Geruzja - rada starsza (28 obywateli i 2 królów powyżej 60. roku życia, wybierana dożywotnie przez zgromadzenie ludowe, miała inicjatywę ustawodawczą).. Sytuacja polityczna w Helladzie po okresie wojen perskich była bardzo napięta, a każde nieostrożne i pochopne działanie którejś z polis mogło być pretekstem do rozpoczęcia działań wojennych między dwiema ówczesnymi potęgami świata greckiego, Ateńskim Związkiem Morskim a Symmachią Spartańską.Do pierwszego starcia doszło już w 460 r. p.n.e. w konflikcie znanym jako I .. Okres, w którym przewodził Atenom, określa się mianem epoki Peryklesa..

... Ustrój polityczny Aten i Sparty - analiza porównawcza.

Zakres ich władzy był jednak niewielki, pełnili funkcje kapłańskie i dowodzili wojskiem.Podobieństwa i różnice występujące między ustrojami politycznymi starożytnych Aten i Sparty:.. Sparta leżała w Lakonii, krainie zasiedlonej już w okresie mykeńskim.. Powstało prawdopodobnie w latach trzydziestych IV wieku p.n.e. Traktat opisuje historię polityczną Aten oraz funkcjonowanie ustroju ateńskiego w czasach współczesnych pisarzowi.. Opisz wygląd starożytnych Aten .Jaki jest ustrój polityczny Sparty i Aten ?. Ustrój starożytnych Aten i Sparty Ustroje Aten i Sparty, początkowo nie wykazywały wielu różnic, z biegiem czasu w wyniku reform politycznych i społecznych stawały się coraz bardziej zróżnicowane.. 3.Ustrój Polityczny Aten - dzieło przypisywane Arystotelesowi lub jednemu z jego uczniów, jedyna część politei w znacznej części zachowana do naszych czasów.. Zarówno w oligarchii jak i demokracji obywatele posiadali określone prawa.Opisz ustruj polityczny Sparty 2012-11-15 15:21:48 Porównaj ustrój polityczny w starożytnej Grecji i w Rzymie?. Pytania .. 2017-09-06 12:20:48 1. wyjasnij w jakich okolicznosciach można bylo dostrzec równosc wszystkich ateńczyków 2. odpowiedz dlaczego ateńczycy uważali demokrację za najlepszą formę rządów 3.Ustrój polityczny w Sparcie byl ewenementem.. W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charakterze militarnym.. Druga grupę stanowili średniozamożni kupcy, rzemieślnicy i chłopi, czyli tak zwani rycerze.Oligarchia w Sparcie.. Jednym ze strategów w połowie wieku V wybrano Peryklesa.. Jednak zaplacili za to likwidacja odmiennosci, militaryzacja zycia, podporzadkowaniem jednostki woli ogólu.. Biznes i Finanse (34734) Biznes i Finanse (34734) Wszystkie (34734) Banki (7610) Bankowość Elektroniczna (62) E-biznes (3876) Ekonomia (1826) Fundusze UE (616) Giełda .Za twórcę ustroju Sparty uważa się Likurga, który żył w IX w. przed Chr., był więc także twórcą pierwszego ładu prawnego w Grecji.. Byli to Spartanie, heloci i periojkowie.. 2010-10-25 20:08:43; Ustrój polityczny Sparty i Aten - podobieństwa 2011-01-11 21:14:40; Podasz mi ustrój polityczny Sparty i Aten w punktach?. Jedyną pełnoprawną grupą byli Spartanie.Ustrój polityczny Aten ewoluował od monarchii do demokracji.. Zwycieska wojna Sparty z Atenami w latach 431 - 404 p.n.e. byla jednym z wazniejszych wydarzen w dziejach Grecji.Tło.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. pod kierunkiem R. Kuleszy, IH UW, Warszawa 2008 (Akme.. Porównanie ustroju Aten, Sparty i Rzymu.. 2010-11-14 19:46:01; Pomóż!. Zupełnie inny typ ustrojowy wykształcił się w Atenach.. 2011-10-05 16:57:21 Z Historii SCHARAKTERYZUJ USTRÓJ POLITYCZNY STAROŻYTNYCH ATEN 2010-01-12 18:22:37Pierwotnie ustrój społeczny Aten oparty był o strukturę rodową.. W konsekwencji ponosili również olbrzymie koszty związane z utrzymaniem obronności Aten..Komentarze

Brak komentarzy.