Opis miejsko-przemysłowego krajobrazu wyżyny śląskiej
około godziny temu.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. Obszar GOP-u to najbardziej poglądowy przykład krajobrazu przemysłowego w Polsce.. W obrębie wymienionych pasów morfologicznych występują różne typy rzeźby - glacjalna, fluwialno-denudacyjna, krasowa, eoliczna i górska.krajobrazu Wyżyny Śląskiej.. Są to węgiel kamienny i rudy cynku i ołowiu oraz rudy żelaza.. Ich wydobycie przynosi liczne korzyści, jednak wiąże się też z niebezpieczeństwami i silnymi zmianami w środowisku.🎓 Opisz miejsko-przemysłowy krajobraz Wyżyny Śląskiej.. Wyżyna Śląska jest najbardziej wysuniętym na zachód makroregionem pasa wyżyn.. Opisy Wyżyna Śląska Wyżyna Lubelska 1.. 4 -Wybudowanie osiedli i miasteczek wokół miejsc wydobycia węgla.. Wiadomości: 1.1 Uczeń zna elementy krajobrazu miejsko-przemysłowego 1.2 Uczeń wyjaśnia znaczenie występowania złóż węgla kamiennego na obszarze Wyżyny ŚląskiejW niektórych częściach Wyżyny Śląskiej dochodzi do nagłego obniżania się gruntu, miejscami nawet o ponad 20 metrów!. 3 -Powstanie kopalń.. Wyżyna Śląska opada wzdłuż uskoków ku południowi.. Geografia - szkoła podstawowa × Zapisz w punktach kolejność powstawania krajobrazu miejsko-przemysłowego Wyżyny Śląskiej.. - Wyżyna Śląska ma wiele elementów - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Wymień trzy zwierzęta charakterystyczne dla krajobrazu śródziemnomorskiego..

5- Utworzenie krajobrazu miejsko-przemysłowego.

Wyżyna Śląska zbudowana jest ze skał wykorzystywanych przez człowieka jako surowiec do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku.. Od północy graniczy z Równiną Opolską i Wyżyną Woźnicko-Wieluńską, od wschodu z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, od południa z Kotliną Oświęcimską i Kotliną Ostrawską, od zachodu z Kotliną Raciborską i Pradoliną Wrocławską.. Podaj nazwy dwóch drzew charakterystycznych dla krajobrazu śródziemnomorskiego.Charakterystyka.. Zaloguj się, by mieć dostęp do zasobów.. Wyżyna Śląska zajmuje powierzchnię 3929 km².. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących .Cechy krajobrazu nizinnego posiada Dolina Małej Panwi, wcinająca się klinem od zachodu w Wyżynę Śląską, przez niektórych badaczy zaliczana do Nizin Środkowopolskich.. Położenie, budowa geologiczna i ukształtowanie terenu wyżyn .. Wpisz znak X w odpowiednich rubrykach tabeli.. Słabo zaludniona kraina porośnięta lasem.. W podłożu ma platformę paleozoiczną.Wyżyna Krakowsko-Częstochowska opada na wschodzi ku rozległemu obniżeniu Niecki Nidziańskiej.. Wyżyna Śląska opis.. Wyżynę budują głównie skały wapienne, które rozpuszcza woda opadowa zawierająca dwutlenek węgla.. 2013-12-16 20:16:53Karta pracy ‒ „Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej" 33 kB..

Utworzenie krajobrazu miejsko-przemysłowego.

liczba pobrań: 10175na Wyżynie Śląskiej.. Posiada ona rzeźbę zrębową.. 2 -Odkrycie węgla kamiennego.. Głównym czynnikiem decydującym o takim stanie rzeczy był intensywny rozwój przemysłu w oparciu o wydobycie węgla kamiennego .Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - makroregion geograficzny położony w południowej Polsce.Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.Znajduje się w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej Warty.Historycznie Wyżyna Krakowsko-Częstochowska leży w zachodniej Małopolsce przy granicy z Śląskiem.. - Przykładowe rozwiązanie: - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Polub to zadanie .wymienisz główne cechy krajobrazu miejsko-przemysłowego Wyżyny Śląskiej przedstawisz cechy krajobrazu rolniczego Wyżyny Lubelskiej omówisz cechy krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na podstawie ilustracji1) Zaznacz miasto, które nie leży na Wyżynie Śląskiej a) Ruda Śląska b) Gliwice c) Zabrze d) Kielce e) Chorzów f) Katowice 2) Zaznacz niewłaściwy opis węgla kamiennego a) Wydobywa się go na Wyżynie Śląskiej.. Znaczenie występowania złóż węgla kamiennego na obszarze Wyżyny Śląskiej jako czynnika kształtującego zmiany w krajobrazie j 4.Poznanie krajobrazu Wyżyny Śląskiej, jego głównych cech i składników oraz obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie..

Na obszarze wyżyny występują liczne pagórki.

Ukształtowanie terenu na Wyżynie Śląskiej.. Oprócz kopalń znajdują się tam też huty, koksownie, elektrownie, fabryki i inne zakłady przemysłowe.Krajobraz Wyżyny Śląskiej to główne tereny silnie uprzemysłowione, stanowiące centrum przemysłowe naszego kraju.. Powstanie kopalń.. Występują tam hałdy usypane z ogromnych ilości odpadów górniczych.. 1 -Słabo zaludniona kraina porośnięta lasem.. Zajmuje prawie 4000 kilometrów kwadratowych.. Bardzo malowniczo prezentuje się Góra Świętej Anny, która jednocześnie jest najwyższym wzniesieniem Wyżyny Śląskiej.wschód od Wyżyny Śląskiej.. Wyżyna to zwarty, duży obszar o wysokościach bezwzględnych powyżej 200 m n.p.m.. Seria: Planeta Nowa / Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4-8 / Geografia.. Znajduje się tam Korzeniowy Dół, jeden z najgłębszychMimo iż Wyżyna Śląska zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię, to zamieszkuje ją bardzo dużo ludzi (około 4 mln), którzy w istotny sposób przekształcili tamtejszy krajobraz.. Co jest tego przyczyną?. W Polsce za wyżyny uznaje się pas terenu na południowym wschodzie kraju, gdzie wysokości bezwzględne mieszczą się w przedziale od 200 do 600 m n.p.m. b) Ma mały udział w produkcji energii w Polsce.· wymienia główne cechy krajobrazu miejsko-przemysłowego Wyżyny Śląskiej · przedstawia cechy krajobrazu rolniczego Wyżyny Lubelskiej · omawia cechy krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na podstawie ilustracji · wymienia dwa przykładyroślin charakterystycznych dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej🎓 Zapisz w punktach kolejność powstawania krajobrazu miejsko-przemysłowego Wyżyny Śląskiej..

Jakie wyróżniamy elementy krajobrazu miejsko-przemysłowego .

3.Wyżyna Śląska- położona jest na wschód od doliny górnej Odry.. Odkrycie węgla kamiennego.. Położenie na mapie Polski Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 2.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.wymień miasta wyżyny śląskiej 2011-03-03 19:20:58 Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli elementy krajobrazu Wyżyny Śląskiej 2010-04-26 15:44:05 Wymień charakterystyczne cechy krajobrazu okolicy, w której mieszkasz.. Na wschód od doliny Wisły rozpościerają się aż po granicę z Ukrainą Wyżyna Lubelska i Roztocze.. poleca 74 % .. Jakie jest położenie Wyżny Śląskiej na mapie Polski i zlokalizowanych na niej najwiękkszych miast.. Tagi: karty pracy do scenariuszy lekcji.. - Przykładowe rozwiązanie: - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Wybudowanie osiedli i miasteczek wokół miejsc wydobycia węgla.🎓 Zapisz w punktach kolejność powstawania krajobrazu miejsko-przemysłowego Wyżyny Śląskiej.. Krajobraz Wyżyny Śląskiej to .Wymień etapy powstawania obecnego krajobrazu Wyżyny Śląskiej Powstanie krajobrazu miejsko - przemysłowego Odkrycie węgla kamiennego Powstanie kopalń Słabo zaludniona kraina porośnięta lasem Wybudowanie osiedli i miasteczek wokół miejsc wydobycia węgla Dopasuj krajobraz do krainy na której występuje: a) Wyżyna Śląska A .Opis Wyżyny Śląskiej.. Na wschód od niej leży Wyżyna Kielecka, na której obszarze znajdują się się Góry Świętokrzyskie.. Budują ją skały wapienne wieku triasowego.. CELE SZCZEGÓŁOWE: 1.. Najwyższym wzniesieniem tego regionu jest Góra św. Anny (400 m n.p.m.).. Polub to zadanie .Scenariusz lekcji „Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej" , plik: scenariusz-lekcji-krajobraz-miejsko-przemyslowy-wyzyny-slaskiej-.pdf (application/pdf) Planeta NowaOpis: Wyżyna Śląska to najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany obszar w naszym kraju.. Wydobywanie surowców i ich przeróbka wiąże się z bardzo dużym zanieczyszczeniem środowiska i zmianą krajobrazu.1.. Niekiedy też przyjmuje się, że wyżyny sięgają do 500 m n.p.m., a powyżej to .Krajobraz przemysłowy Krajobraz przemysłowy Temat najłatwiej zrealizować podczas omawiania innych przykładów krajobrazów lub podczas omawiania krajobrazu wyżyn (najprostszy przykład Wyżyna Śląska) Tematy dotyczące ochrony przyrody i Środowiska, rola człowieka w kształtowaniu krajobrazu Główne cechy krajobrazu przemysłowego w Polsce to: silne przekształcenie krajobrazu .1 Ustal, które z opisów umieszczonych w poniższej tabeli dotyczą Wyżyny Śląskiej, a które - Wyżyny Lubelskiej..Komentarze

Brak komentarzy.