Opisz poglądy sokratesa
Wytoczono mu proces, oskarżając go o bezbożność i "psucie" młodzieży.. CNOTA I WIEDZA.. W centrum zainteresowania Sokratesa była etyka.. Choć żył niemal 2500 lat temu, nadal możemy wiele się nauczyć z jego słów.. Ostatnie jego chwile opisane są również przez jego największego ucznia, Platona, w dialogu Fedon.Sokrates był jednym z największych filozofów w dziejach, a przy tym uważał, że wcale nie jest mądry.. Poglądy jego znamy dzięki pośrednictwu źródeł licznych, lecz nie w pełni zgodnych ze sobą.Z tego jak Platon opisał Sokratesa wynika, że albo Sokrates w trakcie dłuższej rozmowy dosyć szybko tracił swoje poglądy i przejmował te-które-miał-Zgadnij-kto, albo Platon tak opisał swojego mistrza, że gdyby mu to pokazać, chciałby poszukać tego drugiego Sokratesa, również rozmawiającego z jego znajomymi i uczącego jego .Obronie Sokratesa kwestia pozostaje otwarta.. W poglądach S. splatają się nierozłącznie rozumnośćZadanie: sokrates poglądy filozoficzne oraz poglądy na wychowanie Rozwiązanie: nie ulega najmniejszej wątpliwości, że historia wychowania sięga swymi korzeniami czasówDialektyka Sokratejska ze wszystkimi złożonymi środkami, którymi się posługuje, w sposób całkowicie świadomy kieruje się ku duszy i dbaniu o duszę-odwołuje się do pojęcia psyche.. • Platon opisał przebieg procesu Sokratesa w dialogu „Obrona Sokratesa"..

Przedstaw poglądy Sokratesa.

Człowiek najpierw zatem używa zmysłów, potem rozumu, a na końcu intuicji, która doprowadza go do wiedzy najwyższej.Nauczanie Sokratesa.. Stosował balneoterapię w leczeniu chorych.. TemperamentyZadanie: wskaż różnice między filozofią platona i arystotelesa pomocyyy dammm najjjjjj plissssss Rozwiązanie: platon był idealistą, uważał, że wszystko co dobre to piękne, był twórcą fundamentalnychJantygona musiała sie obiesić, Sokrates musioł się otruć - to ik ciesyło.. .Sokrates uważał, że przez całe życie trzeba odrzucać błędne przekonania i nieustannie poszukiwać prawdy.. Był przekonany, że człowiek poznaje za pomocą pojęć, ponieważ tylko dzięki pojęciom, możemy zdobyć jakąkolwiek wiedzę na temat konkretnej .Kto opisał przebieg procesu Sokratesa w swoim dialogu Obrona Sokratesa?. Sokrates: Platon: Arystoteles: istnienie absolutnego dobra, do którego poznania należy dążyć .Sokrates uważał, że filozofia powinna przynosić społeczny dobrobyt.. Głosił istnienie obiektywnej i powszechnie obowiązującej prawdy.Sokrates - uważał, że złe uczynki wynikają z braku umiejętności rozróżniania dobra i zła.. Jędrusia jednak sądziyli.. „O naturze rzeczy", przetrwały nieliczne fragmenty „Wiem, że nic nie wiem", dostępne w całości nie zostawił żadnych pism: 8..

Swoje poglądy głosił podczas rozmów z przechodniami.

4.Według Sokratesa cnota jest wiedzą, którą człowiek może nabyć, lecz tylko od niego zależy czy to zrobi.. ZłoBrał udział w wojnie peloponeskiej, później prowadził życie ulicznego nauczyciela.. Czym zajmował .Opisał także sposób amputacji kończyn, budowę protez oraz obuwia korygującego wady stóp.. Arystoteles Platon Cz. Miłosz: 7.. Zjednał sobie sympatię młodzieży, ale nienawiść u wpływowych warstw społecznych.. S. przyznając, że nie wie, czy śmierć jest ostatecznym kresem, czy też przejściem do innego życia, stwierdził zarazem, że w każdej z tych sytuacji nie powinna stanowić przedmiotu lęku (tamże, 29 A-B, 40 B - 41 C).. 4 Zadanie.. Mówił zrozumiałym językiem, był dociekliwy, żądny wiedzy i mocno trzymał się swoich zasad.. […] Z Sokratesem - cyli z Jędrzkiym Kudasikiym - było tak, ze baba jego Wanda, nie zodno Ksantypa, wziyna sprawę w swoje ręce i chłopa z biydy wyciągła.. • Sokrates porównywał swój „zawód" do pracy swojej matki.. Jest też dobrem najwyższym, o które człowiek winien zabiegać, nie licząc się z niebezpieczeństwami i śmiercią.Ironia Sokratesa - to pogarda wyrażona przy pomocy pozornej aprobaty.. Jakie dzieła napisał Sokrates i które z nich przetrwały do naszych czasów?. Założył pierwszą na świecie szkołę filozofów- Akademię.. Sokrates wskazał, że wybór człowieka jest motywowany pragnieniem szczęścia..

Poglądy logiczne Sokratesa - Stosował on metodę dyskusji, która składała się z metody elenktycznej ...Wymień najważniejsze poglądy głoszone przez Sokratesa, Platona i Arytotelesa.

Uważał, że rzeczywistość stanowi świat idei.. Sokrates jednak do końca trwał przy swych poglądach; w więzieniu wypija truciznę (cykutę) i umiera.Przebieg jego procesu został opisany przez Platona w dialogu Obrona Sokratesa.. Twierdził, że aby postępować właściwie należy poznać, czym jest dobro.. Uważał, że każdy człowiek powinien poznać samego siebie, bo ludzie z natury są dobrzy, a zło jest wynikiem niewiedzy.15 lutego 399 roku p.n.e został skazany na karę śmierci poprzez wypicie trucizny Sokrates, grecki filozof, uznany, obok Platona i Arystotelesa, za największego filozofa starożytności.Widział w nim ucieleśnienie bezcelowych rozważań, pychy i nieróbstwa.. Mawiał, że pomaga swoim rozmówcom dojść do prawdy, tak, jak akuszerka pomaga w narodzinach dziecka.. W ówczesnej filozofii panował prąd zwany sofizmem5.. Sokrates był sofistą, który "zszedł na złą drogę", sofistą kpiącym sobie z sofistyki.. 2 Zadanie.. Platon - założył w Atenach szkołę filozoficzną zwaną AKADEMIĄ PLATOŃSKĄ.. Poznaj samego siebieOstatnie chwile Sokratesa - Ksenofont opisał je w następujący sposób: „Wszyscy jednozgodnie przyznają, że żaden jeszcze człowiek, ile pamięć nasza sięga, nie zajrzał w oczy śmierci z większą godnością".. 1 Zadanie.. Odrzucił prośbę przyjaciół, którzy chcieli go uwolnić z więzienia wbrew prawu..

Ich poglądy ujmują cztery pojęcia: sensualizm - który zakładał, że świat poznajemy wyłącznie za pomocą zmysłów, relatywizm - nie ma prawdy powszechnej ...Sokrates zaczyna rozmawiać z Ateńczykami np. o etyce.

Każdy człowiek jest wyposażony w indywidualną duszę, która jest siedzibą cnót (areté).. To ona odróżnia go bowiem od świata zwierząt.. 3 Zadanie.. O duszę, troszczyć się można wg Sokratesa, za pomocą dialogu, czyli logosu, który stosując pytanie i odpowiedź aktywnie wciąga nauczyciela i ucznia w jedno doświadczenie duchowe wspólnego .Ten arystotelesowski pogląd z czasem został nazwany hylemorfizmem.. Próbował ustanowić system etyczny oparty na ludzkim rozumie, a nie doktrynie teologicznej.. To drugie zapewnia dotarcie do idei, ponieważ składa się z dwóch etapów: myśli dyskursywnej i intuicji.. Ostateczna mądrość pochodzi z poznania siebie.Sokrates uświadamiał ludziom wolność ich myśli.. Ironia służyła mu m.in. do demaskowania śmiesznej powagi jego rozmówców.. Nie był też piękny - nie przywiązywał ponoć wagi do stroju ani do przesadnej czystości.. Sokrates (469-399 r. p.n.e.), wielki filozof, uważany za ojca filozofii, nie był bynajmniej demokratą - uważał, że nie wszystkim dana jest mądrość, cnota - a co za tym idzie, prawo do rządzenia.. Twierdził też że człowiek posiada duszę nieśmiertelną.Poglądy filozoficzne sofistów i Sokratesa.. Dla Sokratesa cnota była dobrem bezwzględnym, czym przeciwstawiał się relatywizmowi sofistów.. Platon- był uczniem Sokratesa, żył na przełomie II i I połowy V w. p. n. e.. Poglądy i działalność Sokratesa są głównie znane z przekazów jego uczniów: Platona i Ksenofonta.. Został skazany na karę śmierci, którą wówczas było wypicie trucizny.. Zło miało rodzić się z niewiedzy, czyli z niewystarczającej znajomości dobra, a poznanie prawdy prowadzić do szczęścia.. Skazano na śmierć.. Filozofia dla gentlemana W trakcie moich studiów historycznych podjąłem decyzję o.Uważał on bowiem, że dzieli się ono na poznanie zmysłowe, które jest złudne i rozumowe.. Opisywał leczenie złamań, ran, hemoroidów, przetok odbytu.. U Platona autentycznym odpowiednikiem pojęcia, były właśnie idee, na tomista u Arystotelesa, była to zdecydowanie forma.. Czołowymi jego przedstawicielami byli Protagoras, Hippiasz i Gorgiasz.. Stworzył niezwykły system filozoficzny, tworzył dzieła sztuki.Według Sokratesa to dusza jest właściwym człowiekiem, jego „ja".. Z górolomi jest inacyj, ik ciesy to, co się dobrze końcy.. Praca z tekstem źródłowym Zadanie..Komentarze

Brak komentarzy.