Opisz krótko czym charakteryzował się ustrój krajów znajdujących się w sowieckiej strefie wpływów

Wspólnoty takie były zwykle niewielkie, traktowane jako radykalne i często zwalczane przez główny nurt chrześcijaństwa.W państwach tych występuje bardzo wysoki przyrost naturalny, który kształtuje się na poziomie od 20 do 30% , jest więc ok. trzykrotnie wyższy niż w krajach wysoko rozwiniętych( możemy tu mówić o eksplozji demograficznej , gdyż liczba ludności w tych krajach wciąż rośnie) Także dzietność kobiet jest zgoła odmienna, w krajach .Ustrój polityczny Francji opiera się na konstytucji F…


Czytaj więcej

Napisz nieformalny list do swojego kolegi z klasy który jest chory w domu

Proszę o pomoc!. Opowiem Ci za to o mojej nowej szkole.. U mnie pod koniec wakacji nie działo się już nic specjalnie ciekawego, więc nie mam już żadnych wakacyjnych przygód do opisywania.. Charakterystyczne cechy listu 1.. Wskazówki jak napisać list prywatny po angielsku, zasady pisania, przydatne zwroty, przykładowy list do kolegi lub przyjaciela w języku angielskim.. Jest to oczywiście o tyle trudne, że zasiadamy do pisania dopiero wtedy, gdy jest 100% frekwencja, jednak jeszcze ciężej jest m…


Czytaj więcej

Napisz rownanie prostej prostopadlej

W prostokątnym układzie współrzędnych weźmy pod uwagę punkt P(x 1, y 1) i wektor niezerowy v → =.Ponieważ wektor v → jest niezerowy, więc jego współrzędne A i B nie mogą jednocześnie być równe zeru.. Wyjaśni mi ktoś skale plz!. Uwaga.. Użyj czasu Pr.. Strona główna Kategorie FAQ/Przewodnik Warunki użytkowania Polityka prywatności.Napisz równanie prostej prostopadlej do y= -1/2x - 7 przechodzącą przez punkt o współrzednych A= (5;-1) rutek0706; 7.01.2012 y=2x-1 Od 1 do 2 z 2 .. Polub to zadanie..…


Czytaj więcej

Napisz równanie fermentacji mlekowej

Fermentacja mlekowa - fermentacja węglowodanów do kwasu mlekowego, odbywająca się pod wpływem działania bakterii fermentacji mlekowej.. C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2 fermentacja alkoholowa: (glukoza) C6H12O6 -> 2CH3CH(OH)COOH fermentacja mlekowa: (glukoza) (kwas mlekowy) Zadanie 51.. Takie potrawy, jak kefir, zasiadłe mleko, kwaszone ogórki, kapusta kwaszona czy barszcz biały, swój smak zawdzięczają kwasowi mlekowemu.. Sprawdzona przez Eksperta.. Bakterie mlekowe biorą także udział przy kwasz…


Czytaj więcej

Opisz wpływ sytuacji finansowej rzeczypospolitej na wyniki zmagań jej armii

Gdy w 1939 roku, w wyniku przegranej kampanii wrześniowej, polskie państwo po raz kolejny w historii zostało wykasowane z map europejskich, podbity naród niemal z miejsca rozpoczął organizowanie się w celu przeciwdziałania okupantowi.Nowy zaborca był groźniejszy od tych, którzy przez wieki nękali Rzeczpospolitą, jednak to nie .Kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej - koniec I wojny światowej w 1918 r. przyniósł odbudowę państwa polskiego, którego istnienie przerwał III rozbiór Polski w 17…


Czytaj więcej

Napisz recenzję latarnika

A takim zagorzałym patriotą była właśnie Skawiński, główny bohater tej książki.Książka oparta jest na autentycznym wydarzeniu, prawdziwy latarnik nazywał się Sielawa, a o jego istnieniu Sienkiewicz dowiedział się od Juliana Haraima, który opisał go w liście do pisarza.Utwór Henryka Sienkiewicza Pt. Latarnik jest chyba najbardziej klasycznym przedstawicielem noweli spośród dzieł autora.. Po latach tułaczki postanowił się osiedlić.Właśnie przeczytałam Latarnika po raz drugi.. Recenzja (z łac.Rece…


Czytaj więcej

Opisz swojego dusiołka i sposoby radzenia sobie z nim

Ostatnimi czasy doszły mnie słuchy, że masz do mnie pretensje o to, że stworzyłem Dusiołka .. Niestety nie istnieje jakiś magiczny przepis jak sobie z nimi wszystkimi poradzić, jednak są na nie sposoby i techniki.W szkole pokazujemy dzieciom sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami.. Jest reakcją organizmu na podrażnienie bądź uszkodzenie zakończeń nerwowych błony śluzowej .Istnieją wyraźne powiązania między mediami społecznościowymi a lękiem, depresją, samotnością, a nawet FOMO (od ang. fear…


Czytaj więcej

Napisz odpowiedzi do pytania z ćwiczenia 4

Musimy jeszcze użyć czasownika, za pomocą którego pytanie zostało zadane (będzie to np. operator, czasownik modalny lub have albo to be).. Choć jesteśmy bogobojni, bez grzeszni, unikamy zła, nie oznacza to, że nasze życie będzie doskonałe.. 2009-03-03 18:07:23Napisz pytania z odpowiedzi 2012-12-04 17:06:29; napisz pytania z przymiotnikami w stopniu wyższym .następnie napisz zgodnie z prawdą krótkie odpowiedzi.. Where was…Napisz odpowiedzi na pytania z ćwiczenia 4 podając prawdziwe informacje o …


Czytaj więcej

Napisz recenzje filmu quo vadis

Jest to film rezyserii Jerzego Kawalerowicza, na podstawie dziela Henryka Sienkiewicza.. Kilka miesięcy przed pojawieniem się filmu na ekranach kin, w radiu i telewizji w Polsce rozpoczęła się kampania reklamowa, mająca na celu jego wypromowanie wśród potencjalnych odbiorców.Napisz recenzję filmu Quo vadis, w reżyserii J.Kawalerowicza.. Bo u nas prawie cała klasa odpadła, zamiast recenzji redagując streszczenie książki:) Napisz o treści, ale w około 3 zdaniach, i nie opisuj całego filmu.. Za tę…


Czytaj więcej

Opisz zróżnicowanie przyrostu naturalnego na świecie

Prognoza ludności Polski 2008 -2030 i przyrostu naturalnego w Polsce Uczeń poprawnie: opisuje na podstawie danych statystycznych zmiany liczby ludności na poszczególnych kontynentach opisuje czynniki wpływające na zmiany liczby ludności na świecie odczytuje z mapy tematycznej zróżnicowanie współczynnika przyrostu naturalnego na świecie Przyrost naturalny jest to różnica między liczbą urodzeń a .Do porównywania przyrostu naturalnego w różnych państwach służy współczynnik przyrostu naturalnego, …


Czytaj więcej