Opisz krótko styl renesansowy w polsce

Rafael (Raffaello Santi, 1483-1520) Włoski malarz i architekt, od młodych lat kształcony w dziedzinie malarstwa; korzystał z mecenatu papieży.. Termin ten nie jest jednoznaczny.. Wpis jest równoznaczny z objęciem ich szczególną ochroną.. Odrodzenie miało swój początek we Włoszech 2.. Nazwa stylu pochodzi z języka włoskiego rinascitá oraz francuskiego renaissance i oznacza odrodzenie.. Uważane czasem za końcową fazę baroku, w rzeczywistości zajęło wobec niego pozycję przeciwstawną.. Sprzeciwiło …


Czytaj więcej

Napisz ramowy plan wydarzeń opowieść wigilijna

Napisz list świąteczny do chorego Kolegi/Koleżanki który znajduje sie w Hospicjum.Plan wydarzeń " Opowieść wigilijna" ?. 84% Plan Wydarzeń do książki; ''Opowieść Wigilijna" na podstawie książki.Opowieść wigilijna - plan wydarzeń, Strofka trzecia - Odwiedziny Drugiego Ducha 1.. Streszczenie.. Polski.. Wieczór wigilijny, pojawienie się pierwszego ducha.. Na stałe zagościło wśród klasyków literatury, a nawet, jeśli nie czytaliśmy tej książki, jesteśmy w stanie opowiedzieć, o czym jest.Plan wydarze…


Czytaj więcej

Wpis na blogu po angielsku o wakacjach

1.Opowiadanie po angielsku o wakacjach nad morzem to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. rzeczownik.Nowy wpis na blogu "Dlaczego Polacy nie mówią po angielsku.. sea - morze.. Po raz pierwszy podjąłeś/podjęłaś pracę wakacyjną.. Co robiłeś?. Cover Letter list motywacyjny.Wpis na blogu jest formą pisemną, która pojawia się na maturze pisemnej na poziomie podstawowym od 2015 roku.. Każdej informacji należy poświęcić oddzielny akapit, mieszcząc się w 2-3 zdaniach.Witajcie!. Mieliśmy…


Czytaj więcej

Opisz wpływ katolicyzmu na gospodarkę

Liczy około miliarda wiernych, głównie w Indiach.. Korzyści, jakie przynoszą wspólnoty religijne, nie ograniczają się jedynie do sfery duchowej.. Dotyczy to głównie pierwiastków takich jak węgiel, azot, fosfor i siarka; pełnią znaczącą rolę w procesach glebotwórczych, co ma ogromny wpływ na tworzenie się pokrywy roślinnejKanada jest krajem wysoko rozwiniętym gospodarczo o bogatych zasobach naturalnych (surowce mineralne, leśne, potencjał hydroenergetyczny).. Życie w umiarze, bez marnotractwa.. …


Czytaj więcej

Napisz równanie hydrolizy octanu metylu

3. wyjaśnij, dlaczego aminokwasy mają zdolność łączenia się w duże cząsteczki.Octan metylu - organiczny związek chemiczny, ester metylowy kwasu octowego, ciecz o charakterystycznym owocowym zapachu podobnym do octanu etylu.. 2010-02-04 23:16:21; Napisz równanie reakcji hydrolizy; a) octanu butylu b)stearynianu metylu c) mrówczanu propylu Prosze o pomoc =) =* 2009-03-04 17:20:20🎓 Wzór półstrukturalny octanu metylu: Równanie reakcji hydrolizy octanu metylu: Odpowiedź na zadanie z Ciekawa chemia 8…


Czytaj więcej

Napisz wzór półstrukturalny aminokwasów o podanych wzorach sumarycznych

Narysuj ich wzory grupowe półstrukturalne : C11H22, C12H26, C14H.1.. Innym powstającym gazem o równie nieprzyjemnej woni jest amoniak - związek nieorganiczny o wzorze N H 3.. (1 pkt)W wyniku hydrolizy peptydu o wzorze sumarycznym C 8 H 15 O 4 N 3 otrzymano mieszaninę alaniny o wzorze CH 3 CH(NH 2)COOH i glicyny o wzorze CH 2 (NH 2)COOH.. Zadanie 26.. Napisz wzory strukturalny i półstruktualny .1. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 -…


Czytaj więcej

Opisz swoją wymarzoną szkołę

Musi miec rozpoczecie , rozwiniecie i zakonczenie Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2011-11-03 16:27:05Opisz swoją szkołę.. Mieściła wszystkich przybyłych uczniów.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Szkoła mieści się w dużym, jasnym budynku, stojącym przy bocznej, niezbyt ruchliwej uliczce niedaleko od centrum miasta.. Jest jedno duże wejście i dwa małe których i tak nikt nigdy nie otwiera .W naszej szkole są dwa pietra.. Tacy nauczyciele nie krzyczą na uczniów i nie robią niezapowiedzi…


Czytaj więcej

Napisz zwroty o znaczeniu przeciwnym do podanych

cienki - gruby.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.do podanych wyrazów dopisujemy wyrazy o znaczeniu przeciwnym: wysoki - niski.. W mechanice kwantowej przeważnie nie mają zastosowania, w mechanice .1.. Zwroty grzecznościowe (1) Źródła hałasu (1) Źródła historyczne (2) Żabki imienne (1)Zadanie: 1 do podanych wyrazów dopisz wyrazy w przeciwnym Rozwiązanie:zad 1 dobry gt zły przyjemna gt nieprzyjemna, przykra, uciążliwa twarde gt miękkie łagodny …


Czytaj więcej

Opisz sytuację egzystencjalną podmiotu lirycznego z sonetu 4

Sonet ,, Jan Andrzej Morsztyn '' ,, Do Trupa '' .. ( lekcja z wykorzystaniem tablicy interaktywnej) GŁÓWNE ZAGADNIENIA LEKCJI Lekcja rozwija umiejętności z zakresu analizy i interpretacji wiersza.. Zasadniczą cechą owego stanu jest wszechogarniający lęk egzystencjalny, który sprawia, że człowiek pragnie walczyć, ale nie wie, co dokładnie powinien zrobić.Sonet IV.. Kondycja człowieka w świecie.. Podmiot liryczny wygłasza bowiem monolog skierowany do nieboszczyka, porównując się z nim na zasadzie…


Czytaj więcej

Opisz ustrój polityczny aten i sparty

Ustrój starożytnych Aten ewoluował od monarchii, przez arystokrację i tyranię, do demokracji.W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charakterze militarnym.. Dynamiczny rozwój tego obszaru nastąpił w X wieku p.n.e. powstały stałe osady, które utworzyły polis.Rolę podstawowego politycznego organu przejęło teraz zgromadzenie ludowe.. Główna jednostką podziału społeczeństwa stał się ród.. 2010-12-07 19:26:38Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.Za…


Czytaj więcej